NOTA PRAWNA

1. Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania ze strony internetowej www.bcgpolska.pl, dalej określaną jako „niniejsza/ta strona www”

2. Wejście na niniejszą stronę www oznacza zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przestrzeganie Warunków korzystania, nie wolno korzystać z niniejszej strony www i należy bezzwłocznie ją opuścić.

3.Termin „BCG Polska” oznacza „BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy sj., numer KRS: 0000164368, organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP: 118-16-92-751”

4.Niniejsza strona www, powiązane z nią serwisy oraz wszystkie zamieszczone na niej materiały (w tym w szczególności utwory, znaki towarowe, bazy danych i kod programu) są objęte prawami własności intelektualnej BCG Polska lub licencjodawców BCG Polska.

5.Użytkownik ma prawo przeglądać treści zawarte na niniejszej stronie www.

6.Użytkownik nie ma prawa kopiować ani używać jakichkolwiek treści, oprogramowania lub technik będących częścią niniejszej strony lub na niej opisanych.ZASADY PRYWATNOŚCI

UZYSKUJĄC DOSTĘP I KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY WWW, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ STOSOWNYCH PRZEPISÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE RÓWNIEŻ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI BCG POLSKA ORAZ ZGODNIE Z POLITYKĄ COOKIES BCG POLSKA. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKI PLIKÓW COOKIE, DOSTĘPNYCH DO WGLĄDU NA STOSOWNYCH PODSTRONACH NINIEJSZEJ STRONY WWW.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
NINIEJSZA STRONA WWW ZAWIERA JEDYNIE INFORMACJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM I NIE ZAWIERA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAWARTEJ W NIEJ TREŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI: BCG POLSKA NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA WITRYNA JEST BEZPIECZNA, WOLNA OD BŁĘDÓW, NIE ZAWIERA WIRUSÓW CZY ZŁOŚLIWYCH KODÓW, ANI TEŻ ŻE SPEŁNIA KRYTERIA ZAWARTOŚCI CZY JAKOŚCI. BCG POLSKA NIE UDZIELA ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH, ZGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ RZETELNOŚCI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY WWW WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO I PRZYJMUJE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WRAZ Z CAŁYM RYZYKIEM W ZWIĄZKU ZE STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z JEJ WYKORZYSTANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE UTRATY DANYCH LUB USŁUG. BCG POLSKA NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, OCZEKIWANE, NASTĘPCZE LUB MORALNE ANI ŻADNE INNE SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ) ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA TEJ STRONY WWW, NAWET, JEŻELI BCG POLSKA WIEDZIAŁO LUB POWINNO ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWE WARUNKI
WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BCG POLSKA MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZAMISZCZAJĄC UAKTUALNIONĄ WERSJĘ WARUNKÓW KORZYSTANIA NA PODSTRONIE, KTÓRĄ PAŃSTWO OBECNIE OGLĄDAJĄ, DOSTĘPNĄ POD ŁĄCZEM „NOTA PRAWNA”. O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ, UAKTUALNIONA WERSJA WARUNKÓW KORZYSTANIA BĘDZIE WIĄŻĄCA OD MOMENTU JEJ ZAMIESZCZENIA NA STRONACH BCG POLSKA. NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZAPOZNANAI SIĘ ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI DO WARUNKÓW KORZYSTANIA POPRZEZ ODWIEDZENIE ODPOWIEDNIEJ STRONY DOSTĘPNEJ W SERWISIE. DALSZE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ STRONY.