Raport o stanie gminy

 

Obowiązek do 31 majaNowy obowiązek

Do 31 maja, każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi opracować i przedstawić Raport o stanie gminy.

Obowiązek opracowania Raportu o stanie gminy został wprowadzony nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. W tym roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci po raz pierwszy muszą przedstawić Radnym Raport prezentujący działalność samorządu za zeszły rok.

Raport o stanie gminy - czym jest?

Raport o stanie gminy to kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta, burmistrza lub prezydenta w roku poprzednim, w szczególności prezentuje realizację zadań ustawowych samorządu oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał Rady.

Debata o stanie gminy

Raport o stanie gminy stanowi podstawę do debaty na sesji gminy. Rada rozpatruje Raport na sesji, w której udział mogą brać mieszkańcy gminy. W debacie nad Raportem o stanie gminy radni i mieszkańcy zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Po zakończeniu debaty musi odbyć się głosowanie nad udzieleniem wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Brak Raportu - jakie konsekwencje?

Nieopracowanie Raportu o stanie gminy stanowi podstawę do nieudzielenia przez Radę absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

REFERENDUM

Nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach otwiera Radzie możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta.

Raport o stanie gminy - jak zamówić?

Raport o stanie gminy musi zostać przekazany Radzie do 31 maja. Dokument jest bardzo obszerny, a jego prawidłowe opracowanie jest niezwykle czasochłonne. Zakres danych statystycznych i informacji niezbędnych do zgromadzenia i przeanalizowania danych jest szeroki i obejmuje całą działalność samorządu w 2020 roku. Czas niezbędny dla opracowania Raportu to minimum 31 dni. 

Z uwagi na to, że obowiązek opracowania Raportu dotyczy wszystkich gmin w Polsce, rekomendujemy jak najszybszy kontakt z naszym biurem. W chwili obecnej jesteśmy jeszcze w stanie przyjąć zlecenie opracowania Raportu o stanie gminy i zagwarantować jego terminową realizację.

Zainteresowanie pomocą naszej firmy jest bardzo duże. Dlatego rekomendujemy niezwłoczny kontakt telefoniczny i dokonanie rezerwacji usługi od razu, w dniu dzisiejszym.OCI / IOWISZ
pomoc

Pomoc w zdobyciu pozytywnej opinii o celowości inwestycji OCI - wniosek w systemie IOWISZ+ więcej

Dotacje
unijne

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla inwestycji jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw+ więcej

Rozliczanie
dotacji

Pomoc dla Beneficjentów realizujących inwestycje dofinansowane ze środków UE i środków krajowych+ więcej
jestem nowym
KLIENTEM
proszę o spotkanie z doradcą

BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy sj. © nota prawna
x Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.