OCI / IOWISZ

pomoc w zdobyciu Opinii o Celowości Inwestycji

Read more

Dotacje unijne

kapitał na inwestycje

Read more

Rozliczanie dotacji

pomoc beneficjentom

Read more

Sukcesy firmy

Pomogliśmy pozyskać dotacje dla ponad stu projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskie samorządy, jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa komunalne.

Łączna wartość pozyskanych środków wynosi: 700 614 334,62 PLN

Ochrona środowiska
Pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad czetrdziestu projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, rzek i ziemi. W wyniku realizacji inwestycji ograniczono emisję do atmosfery szkodliwych substancji i gazów, rozbudowano systemy kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano oczyszczalnie ścieków, poprawiono jakość wody pitnej oraz zmniejszono zapotrzebowanie obiektów na energię. Projekty realizowane były na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki na realizację inwestycji pochodziły z następujących źródeł:

- Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- RPO Województwa Mazowieckiego
- RPO Województwa Pomorskiego
- RPO Województwa Łódzkiego
- Mechanizm Norweski EOG
- EkoFundusz

Inwestycje drogowe
W naszym portfolio znajdują się wszelkiego typu inwestycje drogowe - obwodnice miejskie, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dysponujemy autorskim oprogramowaniem do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków UE. Projekty, którym dostarczyliśmy finansowanie spowodowały skrócenie czasu przejazdu, zmiejszenie uciążliwości ruchu drogowego, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenie liczby wypadków.  

Kultura, turystyka, sport
Równie skutecznie pomagamy ogólnopolskim instytucjom kultury jak mniejszym podmiotom o znaczeniu regionalnym czy lokalnym. Nasi specjaliści dostarczyli finansowanie modernizacji oraz budowy sal widowiskowych, adaptacji obiektów na cele kulturowe, rewitalizacji zabytków. Stworzyliśmy unikalny program BONUS za ZWIEDZANIE, którego celem jest intensyfikacja ruchu turystycznego. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów na obszarach NATURA 2000.  

Ochrona zdrowia  
Z pomocy naszej firmy skorzystało wiele placówek służby zdrowia. Pomogliśmy pozyskać finansowanie dla inwestycji szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia oraz opieką społeczną. Inwestycje zrealizowane z naszą pomocą podniosły jakość opieki medycznej oraz jakość usług opiekuńczo-leczniczych. Zakupiono specjalistyczną aparaturę, środki transportu oraz zmodernizowano budynki przystosowując je do obowiązujących przepisów prawa.

Rewitalizacja miast
W swoim dorobku mamy projekty z zakresu rewitalizacji zabudowy miejskiej, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni publicznych oraz adaptacji zaniedbanych budynków dla nowych funkcji społecznych. Oprócz pozyskania dotacji dla projektów rewitalizacyjnych nasi konsultanci opracowali szereg Lokalnych Programów Rewitalizacji. Inwestycją, z której jesteśmy szczególnie dumni jest udana Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie - mieście zwanym Perłą Baroku.

Transport publiczny
Od lat towarzyszymy miastu Siedlce w realizacji programu modernizacji transportu publicznego. Dzięki środkom pozyskanym przez naszą firmę zakupiono nowoczesne, proekologiczne autobusy miejskie, które każdego dnia przewożą tysiące pasażerów. Pozyskaliśmy również dofinansowanie budowy Centrum Przesiadkowego w skład którego wchodzą parkingi Park&Ride oraz pełna infrastruktura obsługi podróżnych wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej / Przystankowej (SDIP). Realizacja tej długofalowej inwestycji dowodzi, że nawet mniejsze samorządy mogą modernizować transport publiczny tak samo dobrze, a może nawet skuteczniej niż miasta wojewódzkie.

Edukacja
Dostarczyliśmy środki finansowe niezbędne samorządom do realizacji inwestycji z zakresu budowy, przebudowy i modernizacji obiektów edukacyjnych - szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Badania przeprowadzone po realizacji inwestycji jednoznacznie wskazują na poprawę wyników nauczania dzięki poprawie stanu technicznego budynków szkolnych.  

Informatyzacja
Nasi Klienci przeprowadzili kilka ciekawych projektów informatyzacyjnych korzystając z dostarczonych przez nas dotacji. Projekty sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegały na zakupie nowoczesnych komputerów, oprogramowania, infokiosków oraz rozbudowie systemów bezprzewodowego Internetu. Szczególnie cieszymy się z tego, że wszyscy mali pacjenci Warszawskiego Szpitala dla Dzieci mają nieograniczony dostęp do internetu dzięki inwestycji, którą pomogliśmy zrealizować.

PEŁNA LISTA NASZYCH SUKCESÓW


ESMAP Polska - Bank Światowy
We współpracy z Resource Mobilization Advisors pełniliśmy dla Banku Światowego funkcję lokalnego koordynatora projektu ESMAP Polska. Celem projektu było wypracowanie metod finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej dla sektora publicznego w Polsce.


OCI / IOWISZ
pomoc

Pomoc w zdobyciu pozytywnej opinii o celowości inwestycji OCI - wniosek w systemie IOWISZ+ więcej

Dotacje
unijne

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla inwestycji jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw+ więcej

Rozliczanie
dotacji

Pomoc dla Beneficjentów realizujących inwestycje dofinansowane ze środków UE i środków krajowych+ więcej
jestem nowym
KLIENTEM
proszę o spotkanie z doradcą

BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy sj. © nota prawna
x Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.